Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: AVG@popkoorambiente.nl

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

In eerste instantie vooral voor het inschrijven van onze leden in ons eigen ledenbestand. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor onze financiële administratie en onze ledenadministratie. Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen hebben we een e-mailadres nodig.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Al je persoonsgegevens liggen vast in ons ledenadministratiesysteem. De persoonsgegevens van jou die hierin vastgelegd zijn, zijn:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IBAN

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren, hangt af van de situatie. Natuurlijk worden deze gegevens minimaal bewaard voor de periode dat je lid bent van onze vereniging. Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd worden je gegevens maximaal twee jaar in ons systeem bewaard. Ben je bij ons in dienst geweest of heb je op een of andere manier vergoeding ontvangen voor diensten aan onze vereniging? Dan zijn we vanuit financiële verantwoording verplicht je gegevens nog zeven jaar na beëindiging lidmaatschap/samenwerking te bewaren. Heb je in de Toestemmingsverklaring aangegeven dat je geen bezwaar hebt om gedurende langere tijd benaderd te worden voor een reünie of andere bijzonderheden worden de gegevens maximaal 25 jaar bewaard.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we persoonsgegevens van onze leden nooit met mensen buiten onze vereniging. Dit geldt zeker wanneer het commerciële en/of marketingdoeleinden betreft. Wanneer politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst gegevens van onze (oud-)leden vragen op basis van hun wettelijke bevoegdheid, zijn wij in veel gevallen genoodzaakt mee te werken. Verder kan de rechter besluiten dat wij als vereniging persoonsgegevens van een of meerdere leden aan moeten leveren.

Bij het gebruiken van onze website kan het zijn dat gegevens over jou (o.a. cookies, en een IP-adres) verwerkt worden door derde partijen als Google, Facebook en je internetprovider. Wil je hier meer informatie over, dan verwijzen we je graag naar de privacypagina’s van de betreffende partijen.

Inzage in je persoonsgegevens, aanvullen, wijzigen of verwijderen?

Eenieder heeft te allen tijde het recht om bij onze vereniging te vragen welke persoonsgegevens we van hem/haar verwerken. Daarnaast is het mogelijk om je persoonsgegevens te laten aanvullen, wijzigen of verwijderen. Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten verwijderen zullen we hier gehoor aan geven, tenzij we op basis van de wet of regels en richtlijnen deze gegevens blijvend nodig hebben. Indien je inzage in je persoonsgegevens wenst, deze wilt aanvullen, wijzigen of verwijderen kun je contact opnemen via het emailadres: AVG@popkoorambiente.nl