Ambiënte
Popkoor
Waar enthousiasme en gezelligheid
hoog in het vaandel staan

Neem contact op met Popkoor Ambiënte. Kijk snel wat de mogelijkheden zijn.

Popkoor Ambiënte staat vol van enthousiasme gezelligheid muziek

item Heerlijk zingen
item Enthousiasme
item Gezelligheid
En... optreden

Wij zijn een koor waarbij enthousiasme en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Het plezier in de muziek staat centraal, waarbij we ernaar streven om een zo goed mogelijk, uitdagend en gevarieerd programma te brengen. Ons repertoire bestaat uit Engelse en Nederlandstalige popmuziek uit de jaren 60 en 70, maar ook modern, gospels en musicalnummers, Natuurlijk hebben we ook de nodige kerstnummers op ons repertoire staan. De meeste nummers worden vijf- tot zesstemmig gezongen.

Nieuwsgierig geworden?

Kom een keer kijken tijdens onze repetitie avond.

Je kunt ons vinden in:

Manderveen: 22 december